Tot nu toe heb ik deel genomen aan twee projecten, dit waren beiden projecten van het eerste jaar. Doordat ik vorig jaar niet voldoende studiepunten behaald heb, heb ik momenteel geen lopende projecten.

project 1; De Lamp

project 1; De Lamp

Project 2; Notenkraker

Project 2; Notenkraker